Dar dumogn al stress

La buna reacziun envers provocaziuns e squitsch

 

Ils ins van si sco ina flur cura ch’els han stress, ils auters pateschan dal stress. Noss perdavants na conuschevan gnanca il pled stress – malgrà ch’ils carstgauns èn gia adina stads confruntads cun situaziuns da stress.

En il seminari dad in di vai il pli emprim per emprender da conuscher traplas da stress en il mintgadi. Lura vulain nus eruir tge che fa vairamain stress a nus e quant individualas che las reacziuns sin stress èn. En il decurs dal gi giain nus alura a la tschertga dad arretaders da stress – per il corp, per il spiert e per l’olma – per far frunt al stress ubain per evitar el da la bell’entschatta.

Recepts generals na datti betg en quest curs, ma i dat blers impuls co ir enturn cun stress – pertge la gronda part da noss stress quotidian, en la vita privata ed en la vita professiunala, cumenza en noss chau.

Public en mira:
Persunas ch’èn motivadas ed interessadas da s’occupar cun il tema stress – e quai en la teoria ed en la pratica (en lavurs en gruppa, en lavurs en dus u en lavurs individualas).